[HOWTO]Linux: tìm hiểu cấu hình hệ thống thông qua CLI

[

Why?

Đôi khi ta gặp trường hợp sử dụng 1 server hoặc 1 PC nào đó mà không biết cấu hình, thông tin phần cứng của nó.  Dưới đây là 1 số câu lệnh thông dụng để tìm hiểu thông tin hệ thống

 

How?

Gõ 1 số lệnh sau

CPU

#cat /proc/cpuinfo
processor    : 0
vendor_id    : GenuineIntel
cpu family    : 6
model        : 45
model name    : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
stepping    : 6
microcode    : 1558
cpu MHz        : 2000.068
cache size    : 20480 KB
physical id    : 1
siblings    : 1
core id        : 0
cpu cores    : 1
apicid        : 1
initial apicid    : 1
fpu        : yes
fpu_exception    : yes
cpuid level    : 13
wp        : yes
flags        : fpu de tsc msr pae cx8 sep cmov pat clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx lm constant_tsc up rep_good unfair_spinlock pni pclmulqdq ssse3 cx16 pcid sse4_1 sse4_2 popcnt tsc_deadline_timer aes hypervisor lahf_lm arat epb pln pts dts
bogomips    : 4000.13
clflush size    : 64
cache_alignment    : 64
address sizes    : 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

 

Memory  (đơn vị byte)

 #free
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:       1016228     988300      27928        412      81400      97360
-/+ buffers/cache:     809540     206688
Swap:      2096444     396496    1699948

Ổ cứng

# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/xvda2       99G  2.4G   91G   3% /
tmpfs           497M     0  497M   0% /dev/shm
/dev/xvda1      248M   83M  153M  35% /boot

 

2 comments

Tagcloud

Posts