Cấu hình web server chạy Nginx/Apche, PHP và MySQL (Percona) – Phần I: Khởi tạo AWS Instance

C

AWS (Amazon Web Service) là 1 dịch vụ nền đám mây của Amazon cho phép người dùng dễ dàng tạo 1 hoặc nhiều server ảo và dễ dàng mở rộng nó tuỳ theo nhu cầu sử dụng. Trong bài viết này chúng ta sẽ học cách tạo 1 instance (cách gọi khác của server) và cài đặt web server (apache hoặc nginx) cho instance đó.

Step 1:Khởi tạo AWS Instance

 1.  Access vào EC2 Management Console để vào màn hình quản trị của EC2 Instances
 2. Click “Launch Instance” để bắt đầu khởi tạo. Chú ý region (khu vực) của instance vì giá tiền của instance cũng phụ thuộc vào region
 • Step 1: Chọn kiểu hệ điều hành: Chọn Amazon Linux AMI 64 bit. Nếu muốn sử dụng chương trình Free Tier của Amazon thì click thêm vào check box Free Tier để được hướng dẫn chi tiết.

Step 1: Chọn AWS instance

Step 1: Chọn AWS instance

 • Step 2: Chọn kiểu Instance. Tạm thời chọn Micro Instance (Instance type có thể dễ dàng thay đổi về sau)
 • Step 3: Thiết lập chi tiết: tạm thời để mặc định
 • Step 4: Chọn dung lượng cho instance. Tối thiểu là 8GB
 • Step 5: Gán các tags cho instance để dễ quản lý. Bước này chỉ cần điền tag name là đủ
 • Step 6: Thiết lập security group. Nên chọn “create a new security group”
 • Step 7: Review và khởi chạy instance.

Sau đó, chọn và download file .pem về. Lưu ý file này không được cấp phát lại 1 lần nữa nên cần lưu giữ cẩn thận.

Step 2: Thiết lập Security Group (SG)

SG nói nôm na là 1 dạng tường lửa của AWS. User muốn truy cập, muốn ping, muốn SSH vào instance thì trước tiên phải được SG thông qua.

Các bước thiết lập SG cho 1 AWS instance

 • Từ cửa sổ quản lý instance, chọn group tương ứng của instance đó
Thiết lập security group cho instance
Thiết lập security group cho instance
 • Sau khi được chuyển đến cửa sổ quản lý SG, click chọn tab Inbound, rồi click Edit
Thiết lập inbound cho SG
Thiết lập inbound cho SG
 • Ở popup hiện ra, chọn “Add rule” và điền tương ứng các giá trị như trong ảnh. Trong đó:
 • SSH: cho phép user access qua giao thức SSH ở cổng 22
 • HTTP, HTTPS: cho phép user access cổng 80, 443
 • ICMP: cho phép user ping đến instance
Thiết lập các rule cho SG
Thiết lập các rule cho SG

Step 3: Cài đặt Web Server

 1. Truy cập vào server bằng SSH

Ở bước này ta cần 1 Command Line tool để ssh vào server

Lấy IP của instance mới tạo theo hình minh hoạ:

instance_ip

sau đó chạy lệnh sau để SSH vào instance

ssh -i aws_instance.pem ec2-user@54.251.131.81

 

 1. Cài đặt web server, php và mysql

Ở bước này ta có thể chọn server chạy Apache hoặc Nginx, hoặc 1 web server khác.

Bạn có thể tham khảo với 2 loại web server phổ biến nhất là Apache và Nginx.

Cấu hình server chạy Apache, PHP và MySQL (Percona)

Cấu hình server chạy Nginx, PHP và MySQL (Percona)

 

Tagcloud

Posts