Sự khác biệt giữa góc nhìn của Testers và Developers

S

Mục đích của Testers và Developers là giống nhau, đều muốn cung cấp một sản phẩm chất lượng cho khách hàng. Nhưng cách suy nghĩ của họ lại khác nhau.

Cách suy nghĩ của họ khác nhau tại các giai đoạn khác nhau của Chu trình phát triển phần mềm (SDLC – Software Developments Life Cycle)

 1.  Thu thập yêu cầu và phân tích:

  Trong giai đoạn này theo yêu cầu của khách hàng và ứng dụng sẽ có một tài liệu yêu cầu được chuẩn bị.

  Lấy một ví dụ:

  – Yêu cầu của KH là : User có thể đăng một trạng thái với nội dung là: ảnh, text, emoji.

  Vai trò Developers: viết những dòng code xử lý yêu cầu trên, sao cho có thể làm đúng với yêu cầu của KH.

  Quan điểm Tester: Tester đầu tiên sẽ kiểm tra các yêu cầu, sau đó sẽ có nhiều kịch bản trong đầu. Sẽ có những câu hỏi như:

  • Điều gì xảy ra nếu không nhập gì mà vẫn click button đăng? Nó sẽ hiển thị như nào? Hay là không hiển thị? Hay sẽ báo lỗi?
  • Điều gì xảy ra nếu đăng ảnh với dung lượng lớn? Đăng đoạn text dài và liền nhau?
  • Điều gì xảy ra nếu đăng một đoạn mã html hay một lệnh SQL thực hiện xóa bảng dữ liệu hay một lệnh alert trong javascript?
  • ……

  Để đánh giá bất kỳ sản phẩm hoặc ứng dụng, Testers phải đặt câu hỏi về một sản phẩm để cover hầu hết các kịch bản vì một người dùng cuối có thể là bất cứ ai và có thể sử dụng các ứng dụng trong bất kỳ cách nào mà họ muốn.

 2. Thiết kế hệ thống / ứng dụng:

  Sau khi thu thập dữ liệu và sau khi hoàn tất các yêu cầu, các Developers bắt đầu các thiết kế của họ trên các ứng dụng. Điều này bao gồm việc xem xét các tài liệu thiết kế trước khi thực hiện.

  Testers từ sự hiểu biết của họ và tư duy sáng tạo phân tích tất cả các tình huống có thể cho tất cả các tính năng mới,, tích hợp, cập nhật giao diện.., bất cứ điều gì được đề cập trong yêu cầu.

  Họ tạo ra các Test cases, checklist và dữ liệu test cho ứng dụng.

 3. Giai đoạn thực hiện

  Trong giai đoạn này, các Developers thực sự thực hiện việc thiết kế hệ thống hoàn chỉnh.

  Dưới góc nhìn của Developers , họ đang tập trung vào việc xây dựng các chức năng theo yêu cầu và chức năng sẽ làm việc một cách hoàn hảo và hiệu quả.

  Dưới góc nhìn của Testers , khi các Developers tập trung vào việc thực hiện các chức năng, Testers áp dụng tất cả các sáng tạo của mình để kiểm tra chức năng. Cũng có thể là một trường hợp khi các Developers hiểu sai yêu cầu. Và trong trường hợp đó khi Testers áp dụng kịch bản của họ và khả năng chức năng đó bị fail là rât cao.

 4. Kiểm tra hệ thống

  Các Developers tải lên các ứng dụng với một quan điểm cho rằng: các chức năng thực hiện được Developers đã hoàn hảo theo yêu cầu quy định; họ chỉ cho các Testers để xác minh lại.

  Nhưng đối với Testers , tạo ra rất nhiều cách khác nhau mà một end-user có thể nghĩ để sử dụng một ứng dụng cụ thể. Đó là nhiệm vụ của các Testers để sử dụng tư duy sáng tạo và khám phá mỗi kịch bản tốt

 5. Giai đoạn bảo trì

  Giai đoạn này là để kiểm tra các nỗ lực kết hợp của Testers và Developers. Các ứng dụng cuối cùng sau khi tất cả thực hiện được gửi đến người dùng sử dụng. Nếu nó hoạt động như mong muốn thì không có vấn đề. Nhưng nếu có bất kỳ sai, nó lại đòi hỏi sự nỗ lực kết hợp của cả hai Testers và Developers trong giai đoạn bảo trì.

  Testers và Developers cùng nhau làm cho một nhóm hiệu quả vì nó là trách nhiệm của cả hai để đảm bảo sản phẩm tốt nhất. Điều này đạt được nếu cả hai tay làm việc trong tay với sự hiểu biết đúng đắn và lấy ý kiến phản hồi tích cực.

  Dưới đây là một số điểm quan trọng xác định vai trò của các Testers và Developers:

  • Trong khi các Developers phải đảm bảo rằng không có lỗi trong những gì họ phát triển, các Testers nên chắc chắn rằng nếu có lỗi,cần được báo cáo và được cố định vào đúng thời điểm.
  • Một Developer nên có những ý kiến phản hồi từ người thử một cách tích cực và mang tính xây dựng.
  • Điều bắt buộc để nói rằng các Developers là ‘chuyên gia’ trong một khu vực kỹ thuật riêng và họ có thể sử dụng tất cả các kỹ năng, kỹ thuật của họ để phát triển một dự án theo yêu cầu. Testers là của bên thứ ba mà báo cáo lỗi một cách hiệu quả trên cơ sở đó chất lượng của ứng dụng có thể được cải thiện đáng kể.

  Phần kết luận: Testers và Developers cùng nhau làm cho một nhóm hiệu quả vì nó là trách nhiệm của cả hai để đảm bảo sản phẩm tốt nhất. Điều này đạt được nếu cả hai tay làm việc trong tay với sự hiểu biết đúng đắn và lấy ý kiến phản hồi tích cực của nhau.

  Bài viết của em có tham khảo ở trang tecktalk.vn. Em cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc và mong mọi người góp ý thật nhiều ạ.

Tagcloud

Posts