AuthorAn Nguyễn Thế Loan

Làm việc với người Nhật dễ hay khó

L

Xứ sở mặt trời mọc được biết đến với nguồn tài nguyên chất xám , với tinh thần vì lợi ích Quốc gia .. đó chính là nguồn vốn và khối tài sản con người. Chính nền văn hóa này đã tạo nên tiếng vang cũng như thành công của họ . Vậy nên làm việc với người Nhật sẽ là một bài toán khó giải hay sẽ vô cùng đơn giản khi chúng ta biết hướng giải quyết, hãy cùng tôi tham khảo những thông tin sau đây để trả...

Tagcloud

Posts