AuthorTuan Anh Nguyen

Sơ lược về Internet phi tập trung

S

Vào thời gian gần đây, cụm từ “internet phi tập trung” đã nhận được khá nhiều sự chú ý từ những người đam mê cũng như những người quan tâm đến công nghệ. Vậy, internet phi tập trung là gì? Tại sao lại chú ý đến nó? Nó khác gì so với internet bình thường? I. Tóm tắt về mạng internet hiện tại Cấu trúc của internet hiện tại cũng không hẳn là hoàn toàn “tập trung”, tức là...

Tagcloud

Posts