AuthorQuân Phạm

Tầm quan trọng và ý nghĩa của màu sắc trong thiết kế website

T

1. Tầm quan trọng của màu sắc trong thiết kế website Màu sắc có ở mọi nơi trong cuộc sống của chúng ta. Mỗi vật mỗi cảnh đều có một màu sắc riêng của nó. Màu sắc tác động đến cách chúng ta suy nghĩ, cảm nhận và hành xử. Trong thiết kế web, màu sắc ảnh hưởng đến nơi chúng ta nhìn, những gì chúng ta nhấp vào và cách chúng ta hiển thị những yếu tố trên trang web đến người dùng. Màu sắc đóng vai trò...

Tagcloud

Posts