AuthorTruong Anh Tuan

Một số kiến trúc server phổ biến cho các ứng dụng web

M

Khi quyết định xem nên sử dụng kiến trúc server nào cho ứng dụng Web của bạn, có rất nhiều yếu tố cần phải cân nhắc, ví dụ như hiệu năng, khả năng mở rộng, tính khả dụng, độ tin cậy, chi phí và dễ quản lý. Dưới đây là danh sách một số kiến trúc server được sử dụng phổ biến, với những mô tả ngắn gọn về mỗi loại, bao gồm ưu và nhược điểm của chúng. Hãy nhớ rằng tất cả các khái niệm được đề cập sau...

11 nguyên tắc code để cải thiện code của bạn

1

#1. Tối ưu hóa code hay là code dễ đọc. Bỏ ý định tối ưu hóa đi Luôn luôn viết code thật đơn giản, điều đó làm cho các lập trình viên khác nhìn vào code của mình sẽ dễ hiểu hơn. Bởi vì thời gian và công sức bỏ ra để đọc và hiểu được code còn tốn gấp nhiều lần so với thời gian bạn ngồi tối ưu code. Nếu bạn cần phải tối ưu code thì hãy làm nó thành module với DI và 100% coverage test #2...

Recent Posts