AuthorTuấn Hùng Vũ

RAM SẼ BIẾN MẤT KHỎI MÁY TÍNH

R

***Lưu ý: bài viết hoàn toàn dựa trên quan điểm cá nhân (sự hoang tưởng) của người viết. 1. Xin được nhắc lại: RAM là gì? Vì sao máy tính cần có RAM? – RAM là bộ nhớ chính của máy tính, nó chứa các thông tin đang xử lý trên “máy tính”. * Tôi xin phép gọi chung tất cả các thiết bị điện toán là “máy tính”. – Thực tế, ổ cứng là nơi người dùng lưu dữ liệu, nhưng nó...

Tagcloud

Posts