Cài đặt PostgreSQL + Nginx + PHP

PostgreSQL vẫn có những ưu điểm riêng so với MySQL, bài viết này giới thiệu cách cài đặt 1 server Centos/Amazon Linux chạy PostgreSQL và Nginx   Cập nhật hệ thống sudo yum update Cài đặt PostgreSQL sudo yum install…

Cài đặt PNGQuant

PNGQuant là chương trình nén ảnh mà không gây mất mát. Nó có thể nén ảnh PNG tới 80% mà không làm giảm chất lượng ảnh.  Chi tiết có thể đọc thêm tại trang web http://pngquant.org/ Truy cập vào server…