PostgreSQL vẫn có những ưu điểm riêng so với MySQL, bài viết này giới thiệu cách cài đặt 1 server Centos/Amazon Linux chạy PostgreSQL và Nginx   Cập nhật hệ thống sudo yum update Cài đặt PostgreSQL sudo yum install…

PNGQuant là chương trình nén ảnh mà không gây mất mát. Nó có thể nén ảnh PNG tới 80% mà không làm giảm chất lượng ảnh.  Chi tiết có thể đọc thêm tại trang web http://pngquant.org/ Truy cập vào server…

Chuyện cái móc treo ô

Có lẽ bạn đã được nghe nhiều về Nhật Bản, cũng như con người của đất nước mặt trời mọc. Một đất nước văn minh, tươi đẹp với những con người cần cù, chăm chỉ lao động.  Bạn có thể…