Tagapache

Cài đặt SSL cho server. Phần I: Apache server

C

Phải chắc chắn là đã backup httpd.conf trước khi sửa Cài đặt Self-signed SSL Self-signed SSL là SSL tự sinh, khi dùng sẽ có dấu hiện cảnh báo của trình duyệt. SSL dạng này chỉ nên dùng để test sản phẩm. Tạo key file Chạy lệnh: openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout ssl.key -out ssl.crt Khi chạy lệnh sẽ có các trường cần điền sau: Ví dụ Country Name (2 letter code) [XX]:VN...

Cấu hình web server chạy Nginx/Apache, PHP và MySQL (Percona) – Phần II: Cài đặt Nginx

C

  AWS (Amazon Web Service) là 1 dịch vụ nền đám mây của Amazon cho phép người dùng dễ dàng tạo 1 hoặc nhiều server ảo và dễ dàng mở rộng nó tuỳ theo nhu cầu sử dụng. Như ở bài viết trước chúng ta đã biết được cách tạo 1 EC2 instance. Trong bài viết này chúng ta sẽ tiếp tục với cách cài đặt Nginx, PHP và Percona lên đó. Why Nginx? Mặc dù Apache vẫn là web server được dùng nhiều nhất trên thế...

Cấu hình web server chạy Nginx/Apche, PHP và MySQL (Percona) – Phần I: Khởi tạo AWS Instance

C

AWS (Amazon Web Service) là 1 dịch vụ nền đám mây của Amazon cho phép người dùng dễ dàng tạo 1 hoặc nhiều server ảo và dễ dàng mở rộng nó tuỳ theo nhu cầu sử dụng. Trong bài viết này chúng ta sẽ học cách tạo 1 instance (cách gọi khác của server) và cài đặt web server (apache hoặc nginx) cho instance đó. Step 1:Khởi tạo AWS Instance  Access vào EC2 Management Console để vào màn hình quản trị của...

Tagcloud

Posts