Tagaws

Cách clone (copy) 1 EC2 EBS-backed instance

C

Rất nhiều trường hợp chúng ta cần tạo ra 1 instance mới từ 1 instance có sẵn Tạo ra 1 instance khác có sẵn nhằm nhiệm vụ backup nóng. Ví dụ như server A bị ngưng hoạt động, ta có thể lập tức chuyển qua dùng server B với cấu hình hoàn toàn tương tự Tạo ra 1 instance mới đóng vai trò là production server từ server ổn định có sẵn Các bước clone 1 insntace lần lượt là:  Từ EBS volume => tạo ra 1...

Cấu hình web server chạy Nginx/Apache, PHP và MySQL (Percona) – Phần II: Cài đặt Nginx

C

  AWS (Amazon Web Service) là 1 dịch vụ nền đám mây của Amazon cho phép người dùng dễ dàng tạo 1 hoặc nhiều server ảo và dễ dàng mở rộng nó tuỳ theo nhu cầu sử dụng. Như ở bài viết trước chúng ta đã biết được cách tạo 1 EC2 instance. Trong bài viết này chúng ta sẽ tiếp tục với cách cài đặt Nginx, PHP và Percona lên đó. Why Nginx? Mặc dù Apache vẫn là web server được dùng nhiều nhất trên thế...

Cấu hình web server chạy Nginx/Apche, PHP và MySQL (Percona) – Phần I: Khởi tạo AWS Instance

C

AWS (Amazon Web Service) là 1 dịch vụ nền đám mây của Amazon cho phép người dùng dễ dàng tạo 1 hoặc nhiều server ảo và dễ dàng mở rộng nó tuỳ theo nhu cầu sử dụng. Trong bài viết này chúng ta sẽ học cách tạo 1 instance (cách gọi khác của server) và cài đặt web server (apache hoặc nginx) cho instance đó. Step 1:Khởi tạo AWS Instance  Access vào EC2 Management Console để vào màn hình quản trị của...

Tagcloud

Posts