Tagbasic authentication

Thiết lập Basic Authentication với Nginx

T

Khi xây dựng 1 website mà không muốn cho người khác vào xem (site đang xây dựng, nhiều lỗi…) thì ta có thể nghĩ tới phương án dùng Basic Authentication: yêu cầu user phải nhập username và password mới được truy cập site. Bài này giới thiệu về cách thiết lập Basic Authentication với các web server chạy Nginx trên nền CentOS Step 1: Tạo user và password cho Basic Authentication Ta cần...

Tagcloud

Posts