Taggit

Quy trình triển khai dự án bằng Git

Q

Lưu ý cần backup Database trước khi thay đổi bất kỳ điều gì với Database Có nhiều cách để đưa source code lên remote server: FTP, SCP.. Cách triển khai bằng cách upload file trực tiếp lên server có ưu điểm là tiện lợi, nhanh gọn nhưng khó khăn nếu như cần rollback lại (lỗi, hoặc trả về 1 tính năng cũ) và tiềm...

Hướng dẫn Git cho người mới bắt đầu sử dụng

H

Khi muốn đưa về trạng thái trước khi chỉnh sửa của file thì mọi người sẽ làm như thế nào? Cách đơn giản nhất đó là sao chép lại file trước khi chỉnh sửa. Trường hợp dùng phương pháp này thì sẽ phải thường xuyên thực hiện việc thêm ngày đã thay đổi vào tên thư mục hay file. Tuy nhiên, việc tự mình sao chép file mỗi lần chỉnh sửa thì sẽ rất vất vả, và cũng dễ xảy ra nhầm lẫn. Hơn nữa, trường hợp đã...

Tagcloud

Posts