Tagpng

[Series]Google Pagespeed Insight: tối ưu hoá hình ảnh của website

[

Why? Google Pagespeed Insight là dịch vụ đánh giá tốc độ website của Google, và nó cũng có 1 ý nghĩa nhất định đối với SEO trên Google: điểm Pagespeed càng  cao càng tốt. Trong các tiêu chí đánh giá của Google thì dung lượng ảnh là 1 tiêu chí rất quan trọng: ảnh có dung lượng lớn khiến user mất thời gian để tải ảnh, tăng chi phí băng thông. Với các thiết bị di động sử dụng mạng 3G tốc độ chậm...

Tagcloud

Posts