Tagserver

Percona: tối ưu hoá cấu hình

P

Ở bài trước, chúng ta đã nói về cách cài đặt Percona trên CentOS/ AWS instance. Tiếp tục loạt bài về Percona, bài này chúng ta đi sâu hơn về cách tối ưu cấu hình Percona để đạt hiệu năng cao nhất với từng cấu hình của server   Step 1: Kiểm tra cấu hình hiện tại của Percona Đăng nhập vào Percona server # mysql -uroot -p Enter password: Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g...

Cài đặt CloudFlare

C

CloudFlare là gì? 1 dịch vụ đóng vai trò như 1 CDN, giúp giảm tải cho server và tăng tốc cho website 1 dịch vụ cho phép tối ưu hoá và nén các file tĩnh của website một cách đơn giản 1 dịch vụ cung cấp SSL Global Sign không tốn công cài đặt 1 dịch vụ cho phép chống DDoS Attack Tại sao CloudFlare? Với tất cả các ưu điểm trên cùng 1 mức phí dễ chịu, thậm chí có thẻ dùng Free Plan thì CloudFlare là 1...

Tagcloud

Posts