TagSSL

Cài đặt SSL cho server. Phần II: Nginx server

C

Phải chắc chắn là đã backup nginx.conf trước khi sửa. Tham khảo phần I với Apache ở đây   Cài đặt Self-signed SSL Self-signed SSL là SSL tự sinh, khi dùng sẽ có dấu hiện cảnh báo của trình duyệt. SSL dạng này chỉ nên dùng để test sản phẩm. Tạo key file Chạy lệnh: openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -sha256 -keyout ssl.key -out ssl.crt Khi chạy lệnh sẽ có các trường cần điền sau:...

Cài đặt CloudFlare

C

CloudFlare là gì? 1 dịch vụ đóng vai trò như 1 CDN, giúp giảm tải cho server và tăng tốc cho website 1 dịch vụ cho phép tối ưu hoá và nén các file tĩnh của website một cách đơn giản 1 dịch vụ cung cấp SSL Global Sign không tốn công cài đặt 1 dịch vụ cho phép chống DDoS Attack Tại sao CloudFlare? Với tất cả các ưu điểm trên cùng 1 mức phí dễ chịu, thậm chí có thẻ dùng Free Plan thì CloudFlare là 1...

Cài đặt SSL cho server. Phần I: Apache server

C

Phải chắc chắn là đã backup httpd.conf trước khi sửa Cài đặt Self-signed SSL Self-signed SSL là SSL tự sinh, khi dùng sẽ có dấu hiện cảnh báo của trình duyệt. SSL dạng này chỉ nên dùng để test sản phẩm. Tạo key file Chạy lệnh: openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout ssl.key -out ssl.crt Khi chạy lệnh sẽ có các trường cần điền sau: Ví dụ Country Name (2 letter code) [XX]:VN...

Tagcloud

Posts